گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸

 

مرحبا مرحبا برای هلالاآسمان را نمای کل کمالا
چند ازین پرده ز آفتاب برون آیجان ما را بخر ز دست خیالا
اندر آی اندر آی تا بشناسیماز جمال تو حال را ز محالا
ای همه روی بر خرام به منظرتا رهد دیده زین شب همه خالا
اشهب صبح در گریزد از شرمچون بجنبد ز ابلق تو دوالا
روشنی را نشان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی