گنجور

آمار شعرها

 

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۷

 

صنما چرا نقاب از رخ خود نمیگشائی

زکه رخ نهفته داری ز‌چه رو نمینمائی

برخت چو کس نگاهی نفکند غیر دیده

چه شوی نهان ز دیده که ت عین دیده بانی

چو دل از منی و مائی نگذشت شد عیانش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی