گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال ۶ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

هاشم در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۴ نوشته:

نکته کلیدی در تفسیر این شعر معنی میگذرد در آخر بیت دوم است که اگر آن را به معنی گذرا بودن و تمام شدن در نظر بگیریم مجموعه دو بیت این معنی را میدهد که در هر وضعیتی که هستی چه خوب و چه بد ، آن وضعیت گذر است و تمام میشود .
اما اگر گذرای آخر بیت دوم را به معنی آنگونه شدن یا بدان صورت در آمدن در نظر بگیریم مانند وقتی که میگوییم خوش بگذرد یعنی خوش بشود و یا به صورت خوش در اید ، در آنصورت معنی فلسفی خاصی پیدا میکند بدین مفهوم که هر طور تو خیال میکنی میشود ،اگر فکر خوب و مثبت میکنی اتفاقات خوب میافتد و اگر فکر منفی میکنی اتفاقات بد میافتد و اساس اتفاقات در در مغز و خیال تو هست.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

رسول در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۰ نوشته:

خیال کن و خیال انگیز باش در خیالت هر خیالی جای دارد و مجموعه خیالها زندگی را میسازد.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

مهرداد در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۷ نوشته:

حیف از این مجموعه که اجازه میدهد هر زیر نویس و تفسیر غلطی در زیر آن نوشته شود.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

مهران در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۴ نوشته:

دنیا همه سر به سر خیال است خیال
هر نوع خیال می کنی می گذرد
یه عده ای خیلی جدی به دنیا نگاه می کنند.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

مهان در ‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۰:۳۱ نوشته:

افسوس ک نفرموده اند چه چیز ماندنی است،طمع و فرصت طلبی و خود دنیای فانی را فرموده سر ب سر خیال است و میگذرد،اما جای داشت بیشتر رمز گشایی میکردند،هرچند همینقدر هم کفایت میکند.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

رضا در ‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۳۴ نوشته:

دوست گرامی آقای رسول! علم تفسیر به این دلیل به وجود اومده که شما بتونین زوایای دیگر رو هم جز نگاه فعلی با دانش محدود ببینید و فراتر برید! برای ملموس شدن و اینکه روشن تر بشه سهو جنابعالی در استفاده از ترکیب “تفسیر غلط” سیب رو در نظر بگیرید....
افتادن سیب اتفاق است و تفسیر نیوتن و تفسیر شاعر و تفسیر کشاورز از این رویداد هر سه درستند!!! شاید کشاورز در مخیله اش دغدغه ی فیزیک نباشد اما قطعا تفسیرش غلط نیست!!!

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.