گنجور

منابع » ویکی دُرج - کتابخانهٔ آزادِ شعر فارسی

بخش اعظم محتوای گنجور از نرم‌افزار تولید شده توسط شرکت مهرارقام رایانه به نام «درج» وارد شده است که در گذشته با بزرگواری مدیران این شرکت در قالب پروژهٔ «ویکی‌درج - کتابخانهٔ آزاد شعر فارسی» (وبگاه آن هم‌اکنون از دسترس خارج شده است) به عنوان محتوای آزاد و قابل استفادهٔ مجدد منتشر شده است.

sunny dark_mode