گنجور

منابع » منابع دیوان شاطر عباس صبوحی

این مجموعه به کوشش یکی از همراهان گنجور با استفاده از دو چاپ جداگانه: یکی تهیه شده به اهتمام حبیبی کهدر و دیگری چاپ انتشارات منوچهری به کوشش آقای احمد کرمی (با تشکر از آقای زری‌باف مدیریت این انتشارات) گردآوری شده و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.