گنجور

 
صوفی محمد هروی

این آمار از میان ۲٬۲۲۴ بیت شعر موجود در گنجور از صوفی محمد هروی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمس‌ها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزن‌یابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزن‌یابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۴۳۸ ۱۹٫۶۹
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۴۰۷ ۱۸٫۳۰
۳ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۳۹۸ ۱۷٫۹۰
۴ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۷۹ ۱۲٫۵۴
۵ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۷۵ ۷٫۸۷
۶ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۱۴ ۵٫۱۳
۷ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۹۳ ۴٫۱۸
۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۷۵ ۳٫۳۷
۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۵۹ ۲٫۶۵
۱۰ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۳۸ ۱٫۷۱
۱۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۳۶ ۱٫۶۲
۱۲ وزن‌یابی نشده ۲۵ ۱٫۱۲
۱۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۲۳ ۱٫۰۳
۱۴ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۵ ۰٫۶۷
۱۵ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۳ ۰٫۵۸
۱۶ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۹ ۰٫۴۰
۱۷ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۹ ۰٫۴۰
۱۸ مستفعلتن مستفعلتن ۸ ۰٫۳۶
۱۹ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۶ ۰٫۲۷
۲۰ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) ۳ ۰٫۱۳
۲۱ مفاعیل فعولن مفاعیل فعولن ۱ ۰٫۰۴

آمار ابیات برچسب‌گذاری شدهٔ صوفی محمد هروی با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:

ردیف قالب شعری تعداد ابیات درصد از کل
۱ غزل/قصیده/قطعه ۱٬۰۶۶ ۴۷٫۹۳
۲ غزل ۴۴۳ ۱۹٫۹۲
۳ مثنوی ۴۰۶ ۱۸٫۲۶
۴ ترجیع بند ۱۶۸ ۷٫۵۵
۵ قصیده ۱۰۸ ۴٫۸۶
۶ چند بندی ۱۵ ۰٫۶۷
۷ رباعی ۱۴ ۰٫۶۳
۸ قطعه ۴ ۰٫۱۸
sunny dark_mode