گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » مقدمهٔ نصرالله منشی » بخش ۸ - ادامهٔ یادکرد از سلطان ماضی محمود

 

[بیت در منبع مورد استفاده موجود نیست]

[بیت در منبع مورد استفاده موجود نیست]

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الزاهد والضیف » بخش ۲

 

خواهی که چو من باشی و نباشی

خواهی که چو من دانی و ندانی

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode