گنجور

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۳

 

ای خجلت از جمال تو ماه منیر را

بر باد داده شوق تو جان فقیر را

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۹

 

گر براند سویم آن شاهسوار چابک

من نثارش کنم این جان گرانمایه سبک

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۲۰

 

زشوق آن رخ زیبا همی کشم آوخ

دل جراحت من بین و سینه لخ لخ

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۲۶

 

کسی مهر تو در سینه اش نهان باشد

ز شدت مرض موت در امان باشد

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۳۲

 

ای رخ خوب تو فرخنده تر از ماه منیر

هست خرمای لب لعل تو پرورده به شیر

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۳۵

 

سالها خرقه ما در گروه صهبا بود

رونق میکده از درس و دعای ما بود

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۳۷

 

زبس که بورقم اندر ضمیر می آید

ز مطبخی سنخنم بوی سیر می آید

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۴۶

 

مرا که سینه هبا شد ز عین دلتنگی

اثر نمی کند این دم در آن دل سنگی

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۵۲

 

چه گونه عرضه کنم با تو داستان فراق

قلم مگر بدهد شرح از زبان فراق

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۵۳

 

ای ز سودای لب لعل تو شور ی به نمک

وز فروغ رخ تو تافته خورشید فلک

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۵۶

 

تا دل به دام زلف سیاه تو مبتلاست

جان رمیده بین که گرفتار صد بلاست

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۵۸

 

خدا را کم نشین با خرقه پوشان

رخ از رندان بی سامان مپوشان

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۵۹

 

به هر درد و غمی دل مبتلا شد

چرا یکباره یار از ما جدا شد

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۶۳

 

از حد گذشت قصه درد نهان ما

ترسم که ناله فاش کند راز جان ما

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۶۶

 

چو بیابی به دهر یار خلف

ننهی جام باده را از کف

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۷۳

 

وه چه خوش باشد در ایام بهار

باده گلگون و ساقی گلعذار

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۷۵

 

تاج سیاه و زلف سیاه و رخ چو ماه

نشو و نمای بدر ببین در شب سیاه

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۹۴

 

تا کوکب جمالش در زمانه لامع

بهر مشعله داریش خورشید گشته طالع

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۹۸

 

ز چشم گوشه نشینم نشان سودا پرس

سواد زلف ز آشفتگان شیدا پرس

صوفی محمد هروی
 

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۰۱

 

ای سرشته غم و درد تو به آب و گل من

سوخت در آتش هجران تو مسکین دل من

صوفی محمد هروی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode