گنجور

فصیحی هروی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۴۱ - تقاضا

 

ای آنکه ز نور حق چراغت

افروخته شد چو از حیا روی

افروز چراغ عیش ما را

زآن تازه گیاه آشنا روی

زآن جوهر آشنا که آمیخت

[...]

فصیحی هروی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode