گنجور

صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳

 

زان سفله حذر کن که توانگر شده باشدزان موم بیندیش که عنبر شده باشد
امید گشایش نبود در گره بخلزان قطره مجو آب که گوهر شده باشد
بنشین که چو پروانه به گرد تو زند بالاز روز ازل آنچه مقدر شده باشد
موقوف به یک جلوهٔ مستانهٔ ساقی استگر توبهٔ من سد سکندر شده باشد
جایی که چکد باده […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰۶

 

از نامه‌ام آن شوخ مکدر شده باشد

مرزاست به حرف فقرا تر شده باشد

دی نالهٔ گم‌کرده اثر منفعلم کرد

این رشته گلوگیر چه گوهر شده باشد

آرایش‌کوس و دهل از خواجه عجب نیست

خرسی به خروش آمده و خر شده باشد

از طینت زنگی نبرد غازه سیاهی

سنگ محکی تا به‌کجا زر شده باشد

ازکسب صفا باطن این تیره‌دلی چند

چون سایه به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی