گنجور

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱ - یکشب با قمر

 

از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاستآری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست
آهسته به گوش فلک از بنده بگوئیدچشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست
آری قمر آن قمری خوشخوان طبیعتآن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست
شمعی که به سویش من جانسوخته از شوقپروانه صفت باز کنم بال و پر اینجاست
تنها نه من از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار