گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «اییچهکندکس»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۴۷۳

 

گر روی به مردم ننمایی چه کند کس

ور چشم ترحم نگشایی چه کند کس

آیی برم آن دم که شوی از همه فارغ

آن لحظه اگر نیز نیایی چه کند کس

هر روز جدا از تو کشم محنت و دردی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی