گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «اقنگهدار»

 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۵۳۲

 

برکف، دل سی پارهٔ عشّاق نگهدار

حرز تن و جان، این کهن اوراق نگهدار

زان تیغ که آلوده به خون دگران است

ما را بکش و غیرت عشاق نگهدار

ترسم که رسد یار و من از خود شده باشم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی