گنجور

خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۹

 

دیوانه شوم چون تو پری‌وار نماییدر سلسلهٔ زلف پری مار نمایی
خورشیدی آنگه به شب آیی عجب این استشب روز نماید چو تو دیدار نمایی
گرچه به شب آئینه نشاید نگریدندر تو نگرم کینه دیدار نمایی


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی