گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳۳

 

این کیست چنین مست ز خمار رسیدهیا یار بود یا ز بر یار رسیده
یا شاهد جان باشد روبند گشادهیا یوسف مصری است ز بازار رسیده
یا زهره و ماه است درآمیخته با همیا سرو روان است ز گلزار رسیده
یا چشمه خضر است روان گشته بدین سویا ترک خوش ماست ز بلغار رسیده
یا برق کله گوشه خاقان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی