گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۸۶

 

عشق تو خرابات نشین می باشد
کوی تو بهشت عقل و دین می باشد
در دور تو هست جای دل در کف دست
در عهد تو جان در آستین می باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی