گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۲۹

 

دلدار چو دید خسته و غمگینمآمد خندان نشست بر بالینم
خارید سرم گفت که ای مسکینمدل می‌ندهد ره که چنینت بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و پنجم: در معانیی كه تعلق به گل دارد » شمارهٔ ۴۵

 

گل گفت که در خاک چرا ننشینم

چون از زر خود دست تهی می‌بینم

زر بر کف دست داشتم باد بریخت

در خاک فتادهام زرم میچینم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۵

 

بر آتش هجر عمری ار بنشینمبر خاک در تو هم به دل نگزینم
از باد همه نسیم زلفت بویمدر آب همه خیال رویت بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶۵

 

یادت کنم ار شاد و اگر غمگینم
نامت برم ار خیزم اگر بنشینم
با یاد تو خو کرده‌ام ای دوست چنانک
در هرچه نظر کنم ترا می‌بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۶

 

از روی تو شاد شد دل غمگینم
من چون رخ تو به دیگری بگزینم؟
در تو نگرم، صورت خود می یابم
در خود نگرم، همه تو را می بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی