گنجور

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۹۴

 

ای عاشق رخسار تو چون ما خیلی
خود نیست به عاشقان دلت را میلی
کس نیست ز عاشقان به زندان لبت
گرزان که لبت چنین کند واویلی


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی