گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۵

 

پیوسته فلک تهیه نیش کند
تا سینه ارباب هنر ریش کند
این است مدار، عیب گلبن نکنند
گر تربیت خار ز گل بیش کند


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی