گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۲۰

 

با دل گفتم ز دیگران بیش مباشرو مرهم ریش باش چون نیش مباش
خواهی که ز هیچکس به تو بد نرسدبدگوی و بدآموز و بداندیش مباش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب هشتم: در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا » شمارهٔ ۳۳

 

از پس منشین یک دم و در پیش مباش

در بند رضای نفس بد کیش مباش

تا کی گویی که من چه خواهم کردن

تو هرچه کنی به رایت خویش مباش


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۶

 

واپس منگر دمی و در پیش مباش
با خویش مباش و خالی از خویش مباش
خواهی که غریق بحر توحید شوی
مشنو، منگر، میندیش، مباش


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی