گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۳

 

ای جان جهان جز تو کسی کیست بگوبی‌جان و جهان هیچ کسی زیست بگو
من بد کنم و تو بد مکافات دهیپس فرق میان من و تو چیست بگو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۰

 

آن کیست که بی‌جرم و گنه زیست؟ بگو
بی‌جرم و گناه در جهان کیست؟ بگو
من بد کنم و تو بد مکافات کنی
پس فرق میان من تو چیست؟ بگو


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۱

 

در عشق تو بی‌تو چون توان زیست؟ بگو
و آرام دلم جز تو دگر کیست؟ بگو
با مات خود این دشمنی از بهر چه خاست؟
جز دوستی تو جرم ما چیست؟ بگو


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی