گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳۸

 

اندر ره فقر دیده نادیده کنندهرچه آن نه حدیث تست نشنیده کنند
خاک در آن باش که شاهان جهانخاک قدمش چو سرمه در دیده کنند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی