گنجور

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۴۸

 

گر خون تو ای بوده پسندیدهٔ من
شد ریخته از اختر شوریدهٔ من
خون من مستمند شیدا به قصاص
تا دیدن تو بریخت از دیدهٔ من


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۷۰۴ - و قال ایضاً فیه

 

کی خوش بود ای جان پسندیدهٔ منحال دل برگشتهٔ شوریدهٔ من؟
تو غایب و آنکه او ترا کشت بقهرغایب نشود یک نفس از دیدهٔ من


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل