گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۹۷

 

ای جانب عشاق به خیره نگرانتو خیره و در تو گشته خیره دگران
این خیره در آن و آن در این یارب چیستجمله ز تواند بی‌دل و بی‌جگران


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۳۰

 

ای یار به انکار سوی ما نگرانزیرا که نخورده‌ای از آن رطل گران
از شادی من بهشت گردیده جهانغم مسخرهٔ منست و میر دگران


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ملک‌الشعرای بهار » رباعیات » شمارهٔ ۵۴

 

عمری بسپردیم به کام دگران
ما در تشویش و قوم در خواب گران
القصه وطن را به دو چشم نگران
رفتیم و سپردیم به هنگامه‌گران


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار
 

ملک‌الشعرای بهار » رباعیات » شمارهٔ ۵۵

 

چشم فلک است بر ستمگر نگران
بیدار شود ظالم ازین خواب گران
ازکار نمانده این جهان گذران
بر ما بگذشت و بگذرد بر دگران


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار