گنجور

 
مولانا

ای جانب عشاق به خیره نگران

تو خیره و در تو گشته خیره دگران

این خیره در آن و آن در این یارب چیست

جمله ز تواند بی‌دل و بی‌جگران

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode