گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۸۹

 

تا گشت عتاب و جنگ با ماش فراخ
شد تنگ شکر زان لب در پاش فراخ
گفتند فراخست دهان خوش او
آن روزی جان ماست گو باش فراخ


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل