گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۸۸

 

بویت آمد گریز را روی نماندپرهیز و گریز جز بدانسوی نماند
از بوی تو رنگ و بوی مامید زدندتا کار چنان شد که ز ما بوی نماند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی