گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۲

 

اندر دل من درون و بیرون همه او استاندر تن من جان و رگ و خون همه اوست
اینجای چگونه کفر و ایمان گنجدبی‌چون باشد و جود من چون همه اوست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی