گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۹۵

 

خصم تو که هست تیغ گلگون ز قفاش
تیغ تو زبان کشید بیرون ز قفاش
در گردن خود گرفت خون خوداز آن
هر کجا که رود همی رود خون ز قفاش


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل