گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸۳

 

آن روز که مهرگان گردون زده‌اندمهر زر عاشقان دگرگون زده‌اند
واقف نشوی به عقل کان چون زده‌اندکاین زر ز سرای عقل بیرون زده‌اند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۹

 

آن روز که مهر کار گردون زده‌اند
مهر رز عاشقی دگرگون زده‌اند
واقف نشوی به عقل تا چون زده‌اند
کاین زر ز سرای عقل بیرون زده‌اند


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۶۹

 

آن‌ها که هوای عشق موزون زده‌اند
هر نیم شبی سجاده در خون زده‌اند
نشنیدستی که عاشقان خیمهٔ عشق
از گردش هفت چرخ بیرون زده‌اند


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی