گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۷

 

بر پشت من از زمانه تو میایدوز من همه کار نانکو میاید
جان عزم رحیل کرد و گفتم بمروگفتا چکنم خانه فرو میاید


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۱۷

 

چشمم جو بران روی نکو می آید
خونابه بجای آب ازو می اید
هر کجا که سیه گلیمی، آشفته سریست
در حلقۀ زلف تو فرو می اید


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۱۸

 

چون یادم از آن روی نکو می آید
خونم بدل تیره فرو می اید
پاکیزه تری ز قطرۀ اشک از انک
در چشم نیایی تو و او می آید


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل