گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۵۰

 

عاشق گردد بگرد اطلال و ربوعزاهد گردد بگرد تسبیح و رکوع
بر نان تند این و آن دیگر بر لب آبکانرا عطش آمده است و این را غم جوع


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی