گنجور

حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲

 

چون باده ز غم چه بایدت جوشیدن
با لشگر غم چه بایدت کوشیدن
سبز است لبت ساغر از او دور مدار
می بر لب سبزه خوش بود نوشیدن


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ