گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱۵

 

در آتش خویش چون دمی جوش کنمخواهم که دمی ترا فراموش کنم
گیرم جانی که عقل بیهوش کنددر جام درآئی و ترا نوش کنم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی