گنجور

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۸۴

 

ترکان ملک با خرد و باهوشند
حور شَبَه زلف و دیو آهن پوشند
دیوند چو روز رزم جان را کوشند
حورند چو پیش تخت شه می‌نوشند


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۹۰

 

این خلق مجازی نه ز اهل هوشند
گر اهل ردا، وگر مرقّع‌پوشند
آمیزششان به هم ندارد مزه‌ای
با هم چو شراب بی‌نمک می‌جوشند


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی