گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۵۱

 

جز جام جلالت اجل نوش مکنجز نغمهٔ عشق کبریا گوش مکن
در کان عقیق فقر عشرت نقد استمی می‌خور و قصهٔ پرندوش مکن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۷۶

 

دیدم رویت بتا تو روپوش مکنپنهانی ما تو باده‌ها نوش مکن
هر چند دراز کرده بد گوی زبانای چشم و چراغ عاشقان گوش مکن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی