گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۸۴

 

گر نیست مرا طالع فیروز چه باک؟
ور طبع نگردد الفت آموز چه باک؟
باید چو ز همدمان بریدن پیوند
گر هم نفسی نباشد امروز چه باک؟


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی