گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶۹

 

گر آتش دل نیست پس این دود چراستور عود نسوخت بوی این عود چراست
این بودن من عاشق و نابود چراستپروانه ز سوز شمع خشنود چراست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی