گنجور

نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۳۶ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام

 

عنوان منزّه ارنعوت است علی
بر ذات حق آیت ثبوتست علی
زان ناقه سواری و حضور شب دفن
پیداست که حی ولایموتست علی


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی