گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۵۰

 

خواهم که دلم با غم هم‌خو باشدگر دست دهد غمش چه نیکو باشد
هان ای دل بی‌دل غم او دربر گیرتا چشم زنی خود غم او او باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۹۱

 

با ما نه جهنم و نه مینو باشد
نی بر غلطم که هر دو نیکو باشد
اینجا که منم کس نبود الا من
آنجا دگری نیست همه او باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری