گنجور

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۵۹

 

دل را ز تو غیر روشنی خود چه رسد
جان را به تو جز فروتنی خود چه رسد
در عشق تو نیست طاقت دوستیم
با خلق جهان به دشمنی خود چه رسد


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی