گنجور

 
جامی

دل را ز تو غیر روشنی خود چه رسد

جان را به تو جز فروتنی خود چه رسد

در عشق تو نیست طاقت دوستیم

با خلق جهان به دشمنی خود چه رسد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode