گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۴۱

 

در حق خود از تو صد سخن می شنوم
دشنام همی دهی و من می شنوم
این سرد سخنها نه توام می گویی
من این همه ز آن لب و دهن می شنوم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل