گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۷

 

آنکو ز نهال هوست شبخیزانستچون مست بهر شاخ در آویزنست
کز شاخ طرب حاملهٔ فرزند استکو قرهٔ عین طرب‌انگیزانست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹

 

آنم که مرا نه دل نه جان و نه تنست
بر من ز من از صفات هستی بدنست
تا ظن نبری که هستی من ز منست
آن سایه ز من نیست که از پیرهنست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۹

 

شمعم من اگر چه ز آتشم رنج تنست
هجران ویم بتر ز گردن زدنست
گر باز گرفته ام بجان آتش را
زانست که روشنایی چشم منست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل