گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸۵

 

ای آنکه دوای دردمندان دانی
راز دل زار مستمندان دانی
حال دل خویش را چه گویم با تو
ناگفته تو خود هزار چندان دانی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر