گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۹۲

 

تا چند چو دف دست ستمهات خورمیا همچو رباب زخم غمهات خورم
گفتی که چو چنگ در برت بنوازممن نای تو نیستم که دمهات خورم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی