گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۵

 

ترسم که دل از وصل تو خرم نشود
تا کار تو چون زلف تو درهم نشود
با من به وفا عهد تو محکم نشود
تا باد نکویی ز سرت کم نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۳۹

 

پاکیزه‌سرشت عاجز غم نشود
کار هنر از عارضه در هم نشود
هرچند شود آب، کم از جوشیدن
از جوشش بحر آب گهر کم نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی