گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۰۰

 

تا ظن نبری که من کمت می‌بینمبی‌زحمت دیده هر دمت می‌بینم
در وهم نیاید و صفت نتوان کردآن شادیها که از غمت می‌بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۰

 

می‌آیی و لطف و کرمت می‌بینم
آسایش جان در قدمت می‌بینم
وآن وقت که غایبی همت می‌بینم
هر جا که نگه می‌کنمت می‌بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی