گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۹۵

 

آنی که وجود و عدمت اوست همهسرمایهٔ شادی و غمت اوست همه
تو دیده نداری که باو درنگریورنی که ز سر تا قدمت اوست همه


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی