گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۰۴

 

کی غم خورد آنکه شاد مطلق باشدواندل که برون ز چرخ ازرق باشد
تخم غم را کجا پذیرد چو زمینآن کز هوسش فلک معلق باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی